forelco mågenet


Det miljøvenlige fugleværn mod luftens smittebærere

En overset Covid-19-smittefare, fugle, især måger.

Hvor er mågenet anvendelige.


Rensningsanlæg, lossepladser, slagterier, havneområder, tagflader bl.a. Ålborg Sygehus, spildevandsbassiner (Kastrup Lufthavn), minkfarme m.m.


Når vi sætter folkesundhed øverst, forbavser det mig meget at man ikke har lovgivning, der siger at alle rensningsanlæg og lossepladser skal beskyttes/overdækkes.


Med den (negative) udvikling, der er sket med at måger er en fredet fugl er koncentrationen af disse fugle eksploderet i antal i bl.a. byområder. Med stor risiko for smittespredning.

Hvor finder disse fugle mad?

Fra der hvor døren til spisekammeret står åbent: Rensningsanlæg, lossepladser, minkfarme, skraldespande.


En måge bevæger sig over store afstande, med risiko for at bringe sygdom, smitte med sig. Dette kan medføre uoverskuelige menneskelige og økonomiske omkostninger.


For en forholdsvis lille investering, kan man holde fugle ”måger” næsten 100 % væk fra disse områder. Hvad der findes en videnskabelig rapport om. Se rapporten her fra Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen. Således at folkesundheden styrkes.

Bag om forelco

Kort om mig selv Mogens Arentoft, Forelco Mågenet
Jeg har siden, det blev vedtaget ved lov i 1970 overdækket dambrug med ”mågenet”.


Det er efterfølgende blevet til mange andre steder i, ind- og udland, hvor fugle ”måger” er uønskede, uden der dog er lovgivning på området.


Jeg har ligeledes bevæget mig over 30 år i pelsbranchen som i denne henseende, ligeledes er et udsat erhverv i forhold til Covid-19.